Gratis verzenden vanaf 50 euro
Levertijd 1-2 werkdagen
14 dagen retourtermijn

Algemene voorwaarden

BEGRIPPEN & TOEPASSELIJKHEID

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Loreley Bijou & Fashion zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij Loreley Bijou & Fashion zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. • Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. • Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

PRIJZEN & KOSTEN 

Alle prijzen die op de website van Loreley Bijou & Fashion staan vermeld zijn inclusief 21% BTW. • Er worden geen verzendkosten berekend bij bestellingen vanaf € 50,- binnen Nederland, België en Duitsland. • De verzendkosten die bij verzendingen naar het buitenland in rekening worden gebracht verschillen per land. • Als u meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk. • Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Loreley Bijou & Fashion bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

LEVERINGEN 

Loreley Bijou & Fashion streeft ernaar alle bestellingen die op voorraad zijn binnen 1-2 dagen te verzenden. Bestellingen die niet op voorraad zijn proberen we binnen 3-4 weken na ontvangst van de betaling te verzenden, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 3-4 weken na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres. • Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen enkele dagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. • Loreley Bijou & Fashion is niet aansprakelijk voor vertragingen, onvolledige, of ontbrekende leveringen die worden veroorzaakt door Post NL, DHL of UPS. • Loreley Bijou & Fashion is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. • Loreley Bijou & Fashion betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling door toedoen van Loreley Bijou & Fashion niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Loreley Bijou & Fashion worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN 

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. • Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL, Visa en MasterCard, Sofortbanking en Paypal. Loreley Bijou & Fashion accepteert IDEAL betalingen via ABN-AMRO, Rabobank, ING, SNS Bank, ASN Bank, Triodos, KNAB, RegioBank, Bunq bank en van Lanschot. • Bij betaling met Visa of MasterCard behoudt Loreley Bijou & Fashion zich het recht voor om te controleren of de kaart geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of uw adresgegevens juist zijn. • Bij betalingen met iDeal wordt er gebruik gemaakt van de internetkassa van Multisafepay. • Bij betalingen met Visa of MasterCard wordt er gebruik gemaakt van Multisafepay. Deze payment provider verzorgt de afhandeling van de transacties.

RECLAMATIE & RETOURNEREN 

Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. Loreley Bijou & Fashion raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. Loreley Bijou & Fashion zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen. • Indien er binnen 14 dagen door Loreley Bijou & Fashion geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Loreley Bijou & Fashion er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. • U heeft het recht de door Loreley Bijou & Fashion geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. • De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. • Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Loreley Bijou & Fashion de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen. • Wanneer de door Loreley Bijou & Fashion afgeleverde artikelen niet binnen 30 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

AANSPRAKELIJKHEID

Iedere aansprakelijkheid van Loreley Bijou & Fashion, van het personeel en de producten van Loreley Bijou & Fashion voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Loreley Bijou & Fashion is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. • Loreley Bijou & Fashion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Loreley Bijou & Fashion. • De aansprakelijkheid van Loreley Bijou & Fashion is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel. • Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Loreley Bijou & Fashion, dan wel tussen Loreley Bijou & Fashion en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Loreley Bijou & Fashion, is Loreley Bijou & Fashion niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Loreley Bijou & Fashion.

OVERMACHT

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Loreley Bijou & Fashion opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Loreley Bijou & Fashion het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij Loreley Bijou & Fashion of bij de toeleveranciers van Loreley Bijou & Fashion.

PRIVACY 

Loreley Bijou & Fashion respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling. • Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u. • De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

TOEPASSELIJK RECHT

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

BEDRIJFSGEGEVENS

Winkel:
Loreley Bijou & Fashion 
Dijkje 15 
3771 BN Barneveld

Kantoor:
Nairacstraat 2

E-mail: info@loreleybijouenfashion.nl 
KvK: 59423900
BTW-nummer: NL853476196B01

zoom add-bag pencil arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up bag caret-down caret-left caret-right caret-up check close down left minus plus right search star-half star up icon-whatsapp